PHP si MySql (Programator Web 2)

DOCUMENTATIE CURS

Operatorii ++ si --

Definitie
Operatorul ++ se numeste operator de incrementare si are ca rezultat cresterea variabilei cu o unitate. Operatorul -- se numeste operator de decrementare si are ca rezultat scaderea variabilei cu o unitate.


$x++ post incrementare. Expresia returneaza valoarea lui x, si apoi creste x cu o unitate
++$x pre incrementare. Expresia creste x cu o unitate, si apoi il returneaza pe x (deja crescut cu o unitate)
$x-- post decrementare
--$x pre decrementare


Sursa script Sursa HTML in browserVizualizare in browser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php
$x = 1;
echo '$x++ este : '.$x++;
echo "\n";
echo '$x este acum: '.$x;
$y = 1;
echo "\n\n";
echo '++$y este : '.++$y;
echo "\n";
echo '$y este acum: '.$y;
echo "\n\n";
$e = 3;
$a = ($e++) + 1;
echo $a;
echo "\n\n";
$e = 3;
$a = (++$e) + 1;
echo $a;
?>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$x++ este : 1
$x este acum: 2
++$y este : 2
$y este acum: 2
4
5
$x++ este : 1 $x este acum: 2 ++$y este : 2 $y este acum: 2 4 5


© 2006-2012 Crystal Mind Academy. All rights reserved