PHP si MySql (Programator Web 2)

DOCUMENTATIE CURS

Operatori aritmetici

Operatorii aritmetici realizeaza operatiile matematice de baza.

+ adunare
- scadere
* inmultire
/ impartire. Daca impartirea nu este exacta, rezultatul este de tip float
% modulo. Restul impartirii primului operand la cel de-al doilea


Important
Operatorii aritmetici converesc operanzii la valori numerice (int sau float) !1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<?php
$x = 3;
$y = 5;
$a = $x + $y;
echo $a; // 8
$b = $x - $y;
echo $b; // -2
$c = $x * $y;
echo $c; // 15
$d = $x / $y;
echo $d; // 0.6 - float
$e = $x % $y;
echo $e; // 3
?>
Sursa script Sursa HTML in browser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
$a = true;
$b = 3;
$c = 2.3;
$d = "3 lei";
$e = "John";
var_dump($a + $b); // int(4) - valoarea booleana true se converteste la intreg si devine 1
var_dump($a + $c); // float(3.3) 
var_dump($b + $e); // int(3) - $e este string, si convertit la intreg este 0. Si atunci, expresia devine 3 + 0 = 3
var_dump($a + $d); // int(4) - true este converit la 1, stringul "3 lei" este convertit la 3.
?>
1
2
3
4
int(4)
float(3.3)
int(3)
int(4)


© 2006-2012 Crystal Mind Academy. All rights reserved