PHP si MySql (Programator Web 2)

DOCUMENTATIE CURS

Expresii

In PHP "orice are o valoare" este o expresie. Prin urmare, cele mai simple expresii sunt variabilele si constantele. Expresii mai complexe sunt functiile ce returneaza un rezultat. Atribuirea unei valori (ex: $a = 5) este o expresie avand valoarea atribuita (in acest caz "$a=5" este o expresie cu valoarea 5). Compararea dintre doua valori (1>2) este o expresie cu o valoare booleana, in acest caz false. Bineinteles, o expresie complexa este compusa din expresii mai simple.

Sursa script Sursa HTML in browser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<?php
$a = $b = 5; // b devine 5. $b = 5 este o expresie cu valoarea 5. $a devine astfel 5
var_dump($a); // 5
$c = (1>2); // false
var_dump($c); 
$d = (1 > 2) || (1 < 3); // false || true este true
var_dump($d);
/*
 in exemplul urmator $a+=1 este o expresie echivalenta cu $a = $a + 1; valoarea atribuita
in aceasta expresie este $a + 1, adica 6. Deci expresia ($a+=1) are valoarea 6.
expresia (2 > 1) are valoarea true. Datorita operatorului aritmetic + , aceasta valoare
este convertita la intreg. true convertit la intreg este 1.
iar functia_mea() este o expresie cu valoarea 2.
*/
$e = $a+=1 + (2 > 1) + functia_mea();
var_dump($e);
function functia_mea()
{
  return 2;
}
?>
1
2
3
4
int(5)
bool(false)
bool(true)
int(9)


© 2006-2012 Crystal Mind Academy. All rights reserved