PHP si MySql (Programator Web 2)

DOCUMENTATIE CURS

Conversia la string

Conversia la string se face ca si in celelalte cazuri acolo unde contextul o cere, sau prin conversia explicita sau cast. De exemplu, constructia echo sau functia print convertesc argumentele primite la string. Alt exemplu este folosirea operatorului de concatenare. Conversia din boolean:
  • TRUE convertit la string este "1"
  • FALSE convertit la string este sirul gol, ""

Un intreg sau float este convertit la un string numeric, ce reprezinta textual numarul respectiv. Destul de intuitiv. Tipul NULL este convertit la sirul gol, "". Tipurile speciale array, object si resource nu pastreaza informatie utila in cazul conversiei la string. De exemplu, orice array convertit la string este sirul "Array". Din aceasta cauza nu pot sa vad ce contine un array cu echo sau print. Pentru afisarea variabielor avand aceste tipuri pot folosi functiile print_r sau var_dump().

Sursa script Sursa HTML in browser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php
echo true; // 1
echo "\n";
echo 'a' . false . 'b'; // ab - pentru ca false este sirul gol
echo "\n";
$x = (string)2;
var_dump($x);
$y = (string)5.2376e3; // $y este float avand valoarea 5237.6 avand notatia stiintifica
var_dump($y);
?>
1
2
3
4
1
ab
string(1) "2"
string(6) "5237.6"


© 2006-2012 Crystal Mind Academy. All rights reserved