PHP si MySql (Programator Web 2)

DOCUMENTATIE CURS

Conversia la numar a stringurilor

Cand un string este evaluat numeric (de exemplu langa un operator aritmetic), atunci stringul este evaluat ca float daca are unul din caracterele ".", "e" sau "E". Altfel stringul este evaluat ca intreg. Valoarea lui (numerica) este data de portiunea de inceput a stringului. Daca stringul incepe cu o valoare numerica valida, atunci stringul este convertit la acel numar (float sau intreg). Altfel, stringul este convertit la intregul 0.

Sursa script Sursa HTML in browser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<?php
$str = '3text';
$str = (int)($str); // conversie cu cast
var_dump($str); 
$str = '2.3parti';
$x = $str + 7;
var_dump($x);
$str = 'text2.9';
$x = $str + 1;
var_dump($x); // rezultatul este 1. pentru ca text2.9 convertit la numar este 0
?>
1
2
3
int(3)
float(9.3)
int(1)


© 2006-2012 Crystal Mind Academy. All rights reserved