Linux Basic Administration

DOCUMENTATIE CURS

Modificare permisiuni

Pentru a modifica drepturile de acces ale unui fisier se foloseste comanda chmod (change mode) cu urmatoarea sintaxa:
chmod [OPTION]... MODE... FILES

Exista doua posibilitati de setarea a drepturilor de acces:

1) Modul simbolic (relativ)

Trebuie avute in vedere urmatoarele:
a) ale cui drepturi se modifica (u pentru owner, g pentru group, o pentru other, a pentru all)
b) ce presupune modificarea (+ (plus) pentru adaugare, - (minus) pentru eliminare, = (egal) pentru setare indiferent de permisiunile deja existente)
c) ce permisiuni se modifica (r pentru read, w pentru write, x pentru execute, s pentru setuid/setgid si t pentru sticky bit)

Exemplu
1. Pentru fisierul /home/stud/orar.doc se modifica drepturile de acces astfel: pentru owner se aduga r,w si x, pentru grup se adauga r si w, iar pentru o se adauga r. Totul este relativ la drepturile avute deja.
chmod u+rwx,g+rw,o+r /home/stud/orar.doc

2. Pentru fisierul /home/stud/test_conexiune_internet.sh se modifica drepturile de acces astfel: pentru owner si group se adauga dreptul de executie iar pentru other se elimina toate drepturile.
chmod ug+x,o-rwx /home/stud/test_conexiune.sh

3. Se seteaza sticky bit pentru directorul /home/stud/tmp
chmod +t /home/stud/tmp
Totul este relativ la permisiunile deja existente.


2. Modul octal (absolut)

Se folosesc 4 cifre in baza 8 (intre 0 si 7) in mod pozitional astfel: pentru fiecare grupa de permisiuni (u, g si o) in functie de existenta sau lipsa unei permisiuni specific se aduna o cifra conform cu puterea lui 2 corespunzatoare acelei pozitii. Lipsa unei permisiuni se marcheaza cu semnul "-" (minus).

Exemplu
r w - r - x r - -
4 2 0 4 0 1 4 0 0
Permisiune fisier = 654

Prima cifra din cele 4 reprezinta biti speciali care se pot seta ( SUID, GUID si Sticky bit). Daca este zero reprezinta lipsa lor. Daca se omite se considera zero ( Exemplu: permisiunea 654 este de fapt 0654).

Pentru prima cifra se poate folosi:
1 pentru sticky bit
2 pentru SGID
4 pentru SUID

Exemplu
Echivalenta dintre modul relativ si absolut:

rwx rwx rwx = 0777
Exemplu: chmod 0777 /home/stud/a.txt

r-- --- --- = 0400
Exemplu: chmod 0400 /home/stud/b.txt

rwS rw- r-x = 4665
Exemplu: chmod 4665 /home/stud/c.txt

rw- r-s rwx = 2657
Exemplu: chmod 2657 /home/stud/d.txt


Important
Un utilizator poate modifica doar permisiunile fisierelor si directoarelor pe care le detine (este owner). Userul root poate modifica permisiunile tuturor fisierelor si directoarelor din sistem.Durata: 3.33 min
Marime: 8.8 MB
Nota: Se recomanda folosirea VLC pentru vizualizarea tutorialului video.
© 2006-2024 Crystal Mind Academy. All rights reserved